Сертификати

ТЕМПЕКС ЕООД е сертифицирана по ISO9001:2008, ISO14001:2004 и ISO18001:2007. Фирмата е сертифицирана за извършване на монтаж и сервизиране на хладилни, климатични и термопомпени системи и инсталации. Монтажните и сервизните екипи на фирмата са високо квалифицирани специалисти, които са преминали обучение и разполагат с необходимия лиценз, дипломи и сертификати за извършване на съответния вид дейност.