ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Фирма ТЕМПЕКС разполага с опитен и мотивиран екип от ОВКИ проектанти, локализирани в гр. Пловдив и гр. София.

Нуждаете се от проект на:

 • Бизнес сграда
 • Хотел
 • Болница
 • Заведение
 • Производство
 • Училище / детска градина
 • Магазин
 • Жилищна кооперация
 • Фамилна къща
 • Апартамент

Заповядайте при нас!

С ТЕМПЕКС инвеститорите намират най-ефективното решение, спрямо своите нужди. Един добър проект може да Ви спести голяма част от първоначалната инвестиция и последващите експлоатационни разходи.

При проектиране на ОВКИ, ние залагаме на модерни енергийно ефективни и екологични съоръжения и инсталации. По този начин постигаме оптимални резултати за нашите клиенти, което ги прави по-конкурентноспособни в тяхната сфера.

Специалисти сме в проектиране на:
VRF инсталацииКлиматизация на производства
Термопомпени системиОбщообменни и локални вентилации
Чилърни инсталацииПроизводствени технологични линии
Подово отоплениеОтоплителни инсталации с котли
Инсталации с климатични камериДимоотвеждане
Приточно-смукателни инсталации с рекуператориОбезмъглителни инсталации за басейни
Климатизация на производства

БОГАТ ОПИТ

Ние, проектантите на ТЕМПЕКС, имаме дългогодишен опит в ОВКИ сферата. Ще разберем и откликнем на всяка една специфика, свързана с Вашия обект. Проектът Ви ще бъде изпълнен професионално, ще отговаря на действащите нормативни уредби и съвременните световни тенденции в сферата на климатизацията.

През всичките тези години сме проектирали различни видове инсталации. Голяма част от проектираните обекти се изпълняват от фирмата ни. Обогатяваме опита си при изпълнение, експлоатация и поддръжка на инсталациите.

ПРОЕКТИРАНИ ОБЕКТИ

Проектиране част Енергийна Ефективност

Задължителна част от проектната документация на всеки нов обект или реконструкции, обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради е част Енергийна Ефективност.

Нашия проектантски екип предлага и тази услуга на инвеститорите и клиентите ни. С изчисленията за Енергийната ефективност определяме необходимите топлоизолации на външните ограждащи конструкции на сградата, необходимостта от полагане на изолации на вътрешни стени, подове и тавани между отопляеми и неотопляеми помещения. Изготвяме детайли за всяка стена, под и покрив.

Детайли за ограждения - външни стени

1. Тухли Винербергер 25см + EPS 10см

Тухли Винербергер 25см + EPS 10см
 1. Минерална мазилка c δ=15 mm; λ=0,7 W/m°C
 2. EPS- експандиран полистирол c δ=100 mm; λ=0,032 W/m°C
 3. Зидария от тухли Винербергер 250мм c δ=250 mm; λ=0,26 W/m°C
 4. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,040 + 0,015/0,700 + 0,100/0,032 + 0,250/0,260 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 4,3057 [m² °C/W] → U = 0,2322 [W/m² °C]

2. Стоманобетон 25см + ЕPS 10 см

Стоманобетон 25см + ЕPS 10 см
 1. Минерална мазилка c δ=15 mm; λ=0,7 W/m°C
 2. EPS- експандиран полистирол c δ=100 mm; λ=0,032 W/m°C
 3. Стоманобетон c δ=250 mm; λ=1,63 W/m°C
 4. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,040 + 0,015/0,700 + 0,100/0,032 + 0,250/1,630 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 3,4976 [m² °C/W] → U = 0,2859 [W/m² °C]

2. Тухли Винербергер 25см + EPS 10см + кам. облицовка

Тухли Винербергер 25см + EPS 10см + кам. облицовка
 1. Облицовъчен камък c δ=30 mm; λ=1,16 W/m°C
 2. Лепило c δ=10 mm; λ=0,7 W/m°C
 3. EPS- експандиран полистирол c δ=100 mm; λ=0,032 W/m°C
 4. Зидария от тухли Винербергер 250мм c δ=250 mm; λ=0,26 W/m°C
 5. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,040 + 0,030/1,160 + 0,010/0,700 + 0,100/0,032 + 0,250/0,260 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 4,3245 [m² °C/W] → U = 0,2312 [W/m² °C]

4. Стоманобетон 25см + EPS 10см с каменна облицовка

Стоманобетон 25см + EPS 10см с каменна облицовка
 1. Облицовъчен камък c δ=30 mm; λ=1,16 W/m°C
 2. Лепило c δ=10 mm; λ=0,7 W/m°C
 3. EPS- експандиран полистирол c δ=100 mm; λ=0,032 W/m°C
 4. Стоманобетон c δ=250 mm; λ=1,63 W/m°C
 5. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,040 + 0,030/1,160 + 0,010/0,700 + 0,100/0,032 + 0,250/1,630 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 3,5163 [m² °C/W] → U = 0,2844 [W/m² °C]

5. Вентилируема фасада Еталбонд + 10см кам. вата + тухли Винербергер 25см

Вентилируема фасада Еталбонд + 10см кам. вата + тухли Винербергер 25см
 1. Еталбонд c δ=4 mm; λ=0,29 W/m°C
 2. Въздушен слой c δ=10 mm; R=0,15 m² °C/W
 3. Пароизолация c δ=1 mm; λ=0,17 W/m°C
 4. Каменна вата c δ=100 mm; λ=0,035 W/m°C
 5. Зидария от тухли Винербергер 250мм c δ=250 mm; λ=0,26 W/m°C
 6. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,040 + 0,004/0,290 + 0,150 + 0,001/0,170 + 0,100/0,035 + 0,250/0,260 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 4,1861 [m² °C/W] → U = 0,2389 [W/m² °C]

6. Вентилируема фасада Еталбонд + 10см кам.вата + стоманобетон 25см

Вентилируема фасада Еталбонд + 10см кам.вата + стоманобетон 25см
 1. Еталбонд c δ=4 mm; λ=0,29 W/m°C
 2. Въздушен слой c δ=10 mm; R=0,15 m² °C/W
 3. Пароизолация c δ=1 mm; λ=0,17 W/m°C
 4. Каменна вата c δ=100 mm; λ=0,035 W/m°C
 5. Стоманобетон c δ=250 mm; λ=1,63 W/m°C
 6. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,040 + 0,004/0,290 + 0,150 + 0,001/0,170 + 0,100/0,035 + 0,250/1,630 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 3,378 [m² °C/W] → U = 0,296 [W/m² °C]

Детайли за ограждения - вътрешни стени

7. Тухли Винербергер 25см

Тухли Винербергер 25см
 1. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C
 2. Зидария от тухли Винербергер 250мм c δ=250 mm; λ=0,26 W/m°C
 3. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,130 + 0,015/0,540 + 0,250/0,260 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 1,2771 [m² °C/W] → U = 0,783 [W/m² °C]

8. Тухли Винербергер 12см

Тухли Винербергер 12см
 1. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C
 2. Зидария от тухли Винербергер 120мм c δ=120 mm; λ=0,34 W/m°C
 3. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,130 + 0,015/0,540 + 0,120/0,340 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 0,6685 [m² °C/W] → U = 1,4959 [W/m² °C]

9. Стоманобетон 25 см

Стоманобетон 25 см
 1. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C
 2. Стоманобетон c δ=250 mm; λ=1,63 W/m°C
 3. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,130 + 0,015/0,540 + 0,250/1,630 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 0,4689 [m² °C/W] → U = 2,1325 [W/m² °C]

10. Калкан тухли Винербергер 25см + EPS 3см + стоманобетон 25см

Калкан тухли Винербергер 25см + EPS 3см + стоманобетон 25см
 1. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C
 2. Зидария от тухли Винербергер 250мм c δ=250 mm; λ=0,26 W/m°C
 3. EPS- експандиран полистирол c δ=30 mm; λ=0,032 W/m°C
 4. Въздушен слой c δ=20 mm; R=0,14 m² °C/W
 5. Стоманобетон c δ=250 mm; λ=1,63 W/m°C
 6. Варова мазилка-вътрешна c δ=15 mm; λ=0,54 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,130 + 0,015/0,540 + 0,250/0,260 + 0,030/0,032 + 0,140 + 0,250/1,630 + 0,015/0,540 + 0,130

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 2,508 [m² °C/W] → U = 0,3987 [W/m² °C]

11. Арм. бетонова настилка с гранитогрес+вградено подово отопление и XPS 5см

Арм. бетонова настилка с гранитогрес+вградено подово отопление и XPS 5см
 1. Гранитогрес c δ=10 mm; λ=1,05 W/m°C
 2. Лепило c δ=10 mm; λ=0,7 W/m°C
 3. Армирана цим.замазка с тръби подово отопление c δ=70 mm; λ=0,93 W/m°C
 4. XPS (екструдиран полистирол) c δ=30 mm; λ=0,035 W/m°C
 5. Армирана бетонова настилка c δ=100 mm; λ=1,63 W/m°C
 6. Полиетиленово фолио c δ=2 mm; λ=0,17 W/m°C
 7. XPS (екструдиран полистирол) c δ=50 mm; λ=0,035 W/m°C
 8. Полиетиленово фолио c δ=2 mm; λ=0,17 W/m°C
 9. Трамбована баластра c δ=200 mm; λ=1,16 W/m°C
 10. Трамбован терен c δ=200 mm; λ=1,16 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,170 + 0,010/1,050 + 0,010/0,700 + 0,070/0,930 + 0,030/0,035 + 0,100/1,630 + 0,002/0,170 + 0,050/0,035 + 0,002/0,170 + 0,200/1,160 + 0,200/1,160

12. Стоманобетон 16см с вградено подово отопление + EPS 10см

Стоманобетон 16см с вградено подово отопление + EPS 10см
 1. Гранитогрес c δ=10 mm; λ=1,05 W/m°C
 2. Армирана цим.замазка с тръби подово отопление c δ=70 mm; λ=0,93 W/m°C
 3. XPS (екструдиран полистирол) c δ=30 mm; λ=0,035 W/m°C
 4. Стоманобетон c δ=160 mm; λ=1,63 W/m°C
 5. EPS- експандиран полистирол c δ=100 mm; λ=0,032 W/m°C
 6. Минерална мазилка c δ=15 mm; λ=0,7 W/m°C

Изчисляване действително съпротивление на стената:
Ro = 0,130 + 0,010/1,050 + 0,070/0,930 + 0,030/0,035 + 0,160/1,630 + 0,100/0,032 + 0,015/0,700 + 0,040

Изчисляване действителен коефициент на топлопреминаване на стената:
Ro = 4,3565 [m² °C/W] → U = 0,2295 [W/m² °C]

Заповядайте при нас, ако искате:

 • Вашата сграда да е добре топлоизолирана, с ефективни системи за поддържане на микроклимата и минимални разходи за експлоатация;
 • Да изчислим показателите за разход на енергия на обекта Ви и сравним със скалата на класовете за енергопотребление за различните категории сгради;
 • Енергоспестяваща сграда, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия.

Класове на енергопотребление

За жилищни сгради

За хотели

За сгради за търговия

За сгради за здравеопазване

За административни сгради

За сгради за култура и изкуство

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

НАШИЯТ ЕКИП

Главен проектант ОВКИ

Проектиране на ОВКИ

инж. Иванка Георгиева

Магистър - Топлинна и масообменна техника, ТУ Варна

Член-учредител на КИИП към секция ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ от 2003г. с пълна проектантска правоспособност

Проектант ОВКИ

Проектиране на ОВКИ

инж. Николина Бонева

Магистър – Топлинна и масообменна техника, УХТ Пловдив

Член на КИИП с пълна проектантска правоспособност

Проектант ОВКИ

Проектиране на ОВКИ

инж. Антоан Ганчев

Магистър – Топлотехника

Член на КИИП с пълна проектантска правоспособност

Проектант ОВКИ

Проектиране на ОВКИ

инж. Добромир Такучев

Магистър - Топлотехника

Специалист VRF и водни инсталации

Проектант ОВКИ

Проектиране на ОВКИ

инж. Михаил Банов

Магистър - Топлотехника

Специалист климатична и вентилационна техника
Проектиране на ОВК инсталации

Какво предлагаме?

 • Проекти, съобразени с модерните технологии
 • Професионален и креативен подход
 • Внимание към детайлите
 • Комуникация и разбиране
 • Експертна консултация
 • Пълна отговорност
 • Решаване на проблеми
 • Огледи на място
 • Реинженеринг и иновации

Как действаме?

 • Среща с Инвеститора
 • Обсъждане на заданието
 • Предлагане на варианти
 • Избор на концепция
 • Изготвяне на идеен проект
 • Съгласуване с отделните специалности
 • Финализиране на технически проект
Проектиране на ОВК инсталации
Проектиране на ОВК инсталации

Традиция за екипа ни е да се зареждаме пълноценно след предаване на мащабен проект. Планината ни изпълва с усмивки и енергия за нови трудови успехи.

Контактна форма

*задължителнo поле

 

Готови сме за следващото предизвикателство!

Доверете се на нашия богат опит в проектирането, за да създадем заедно перфектния проект.

Проектиране на ОВК инсталации

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

Добавен за сравнение

Този уебсайт използва бисквитки. Научете повече.