Скъпи клиенти,

Амбицията на магазина TEMPEX.BG е да бъде образцов и коректен със своите клиенти. Част от този ангажимент е свързан със защитата и запазването на вашите лични данни. Събирането на лични данни се осъществява само при направена от Вас поръчка или доброволна регистрация. Ние Ви гарантираме, че събраните лични данни няма да бъдат предоставяни или продавани на трети лица.

TEMPEX.BG е онлайн магазин за продажба на климатични системи и аксесоари за тях. Онлайн магазинът TEMPEX.BG е собственост на "ТЕМПЕКС" ЕООД.

 • Седалище и адрес на управление: бул."Кукленско шосе" 52, 4004 Пловдив, България
 • ЕИК: 115628318
 • Национален номер: 0700 45 300
 • E-mail: sales@tempexbg.com
 • Web: tempex.bg

Чл. x. 1. „ТЕМПЕКС“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

Чл. x. 2. „ТЕМПЕКС“ ЕООД обработва личните данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1, б. от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

Чл. x. 3. „ТЕМПЕКС“ ЕООД е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на този адрес, с която Потребителят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

Чл. x. 4. При предоставяне на услугата „ТЕМПЕКС“ ЕООД действа единствено по инструкция на Потребителя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от „ТЕМПЕКС“ ЕООД.

Чл. x. 5. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, „ТЕМПЕКС“ ЕООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

С приемането на настоящите общи условия,клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от tempex.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, банки и финансови институции в случаите на онлайн покупка на кредит и във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на tempex.bg, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели. Всеки наш клиент може по всяко време да получи информация как предоставените от него лични данни се обработват и използват от www.icontrol.bg, както и целите на обработката и използването им.

TEMPEX.BG се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително наличности и цени е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като tempex.bg си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на всеки клиент е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на tempex.bg поръчки преди извършването. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. Пловдив, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Пловдивски районен съд или Пловдивски градски съд.

Цялата информация, публикувана на този сайт под формата на текстове, снимкови материали и други е под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Строго забранено е използването им, копирането им и публичното разпространение. При нарушение на тези условия, правото за използване на сайта може да бъде прекратено.

Стартирането на търговски взаимоотношения между клиента и tempex.bg, собственост на „ТЕМПЕКС“ ЕООД, става след извършването на поръчка през интернет магазина за онлайн пазаруване tempex.bg. Този процес включва попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за използване на онлайн магазина tempex.bg и завършване на поръчката.

Изпълнението на поръчката започва в момента, в който служител на фирмата се запознае с нея. Ако поръчката е изпратена извън работното време, но в рамките на работната седмица или в неработен ден, то изпълнението и ще започне съответно: на следващия работен ден или в началото на работната седмица. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

Клиентът има право да промени или да се откаже от поръчката си в рамките на един час в работни дни, считано от пускането на поръчката. При промяна на вече направена поръчка потребителя не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. В случай на издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие.

Всички направени поръчки в магазина следват методите за доставка описани на тази страница.

Начинът на доставка на климатични системи се уточнява след разговор с клиента в зависимост от населеното място и спецификите на монтажа. „ТЕМПЕКС“ ЕООД избира куриерската фирма или монтажната група, която да достави и монтира климатичната система. Времето за доставка и монтаж на климатични системи зависи от заетостта на монтажните групи и се уточнява в предварителен разговор с клиента.

Начини и цени на доставка:

 • Доставката на всички поръчки от онлайн магазина на стойност над 300 лева е безплатна* на територията на цялата страна;
 • Цената за доставка на всички поръчки на стойност под 300 лева се калкулира от куриерската фирма;
 • Избраните продукти се изпращат след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона за потвърждение на поръчката;
 • *При доставка на климатични системи извън гр. Пловдив се заплаща допълнителна такса за транспорт на стойност 0,90 лв за километър пробег, която се начислява след разговор с клиента (таксата важи само за климатици, които са поръчани с монтаж);
 • Особеностите относно доставка и монтаж на климатици се уговарят предварително по телефона.

Повече информация за монтажните услуги можете да намерите на страницата доставка и монтаж.

Продукти, които не изискват специализиран монтаж, се доставят до 3 работни дни. Изпращането им става чрез куриерска фирма, с която „ТЕМПЕКС“ ЕООД има сключен договор.

Забавяне може да възникне при следните обстоятелства: официални празници, при не наличие на продукт от страна на фирмата вносител, подадени некоректни данни на получател и възникнали грешки при работата на куриерската фирма.

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, ако при транспортирането е повредена същата или опаковката й.

При получаването на стоката, купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че тя му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗПЦСЦУПС и ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби: бул."Кукленско шосе" 52, 4004 Пловдив, България;

Tелефон: 0700 45 300.

Плащания могат да се извършват чрез наложен платеж, кредитна или дебитна карта или по банков път.

Всички цени в онлайн магазина са крайни и с начислено ДДС.

При наложения платеж, дължимата сума се заплаща на куриера при предоставянето на стоката. Не се изисква авансово плащане. В момента на заплащане на поръчката, договорът за покупко-продажба се счита за изпълнен от двете страни.

Всички продукти, предлагани от tempex.bg са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите. При възникване на дефект в рамките на гаранционният срок се обръщайте към оторизираните сервизи, чийто адреси ще намерите изписани в гаранционната карта на вашия продукт. Повече информация можете да намерите на страницата Гаранционни условия.

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на ТЕМПЕКС стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЕМПЕКС не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ТЕМПЕКС за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на ТЕМПЕКС рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно преди изтичането на срока за отказ от договора: да завършите успешно процедурата за отказ или да ни изпратите съобщение относно упражняването на правото на отказ. Действие на отказа. Ако упражните правото си на отказ от сключен договор от разстояние ние ще Ви възстановим по банков път, по посочена от Вас банкова сметка в българска банка, всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Съгласно чл. 57, т. 5 от ЗЗП не подлежат на връщане запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

В случай, че във връзка с направен отказ от договор е необходимо да приберете обратно предоставена от Вас стока, ТЕМПЕКС няма да носи отговорност, ако същата не бъде прибрана от Вас в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

При заявка за връщане на стоки закупени, чрез онлайн покупка на изплащане е необходимо да върнете всички закупени със съответната покупка на изплащане стоки, като посочването на отделни стоки е неприложимо. В този случай следва да отправите всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, с която сте закупили стоката/ите, предмет на съответната заявка за връщане.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЕМПЕКС не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ТЕМПЕКС за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на ТЕМПЕКС рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Ако желаете да се възползвате от правото си на отказ от договора от разстояние (т.е. да върнете закупения от Вас продукт в рамките на 14 календарни дни от неговото получаване), моля следвайте стъпките по-долу:

1. Изпратете следните данни на e-mail: sales@tempexbg.com

 1. Номер на поръчка
 2. Име на стоката
 3. Код/сериен номер на стоката
 4. Дата, на която стоката е поръчана
 5. Дата, на която стоката е доставена/получена
 6. Причина за отказ от покупката /при желание от Ваша страна/
 7. Имена на потребителя
 8. Адрес на потребителя
 9. E-mail на потребителя
 10. Телефон на потребител

или попълнете следния формуляр и го изпратете отново на e-mail: sales@tempexbg.com

2. След изпращането на данните, представител на tempex.bg ("ТЕМПЕКС" ЕООД) ще се свърже с Вас.

3. След потвърждение от tempex.bg ("ТЕМПЕКС" ЕООД), изпратете продукта на адрес:

 • Адрес: бул."Кукленско шосе" 52, 4004 Пловдив, България
 • Национален номер: 0700 45 300
 • Email: plovdiv@tempexbg.com
 • Web: tempex.bg

Промяна в условията

Магазин tempex.bg си запазва правото едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на онлайн магазина по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.

Политика за употреба на бисквитки

Настоящата Политика за употреба на бисквитки цели да Ви запознае с особеностите и целесъобразността на използването на бисквитки в уеб сайта на tempex.bg.

Какво представлява бисквитката (cookie)?

Бисквитката ("cookie") е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск/паметта на Вашето устройство временно, докато трае посещението Ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, "продължителността на живот" на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?

Сайтът TEMPEX.BG използва следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

 • Сигурност и идентифициране

  Употребяват се за улесняване потребителите на TEMPEX.BG. Този вид бисквитки се създава при влизане на потребителя в неговия профил. Целта им е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да контролират сигурността на връзката и да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него. Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

 • Посещаемост на сайта

  Посредством тези бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта на нашите продукти и кампании, както и ефективността на представянето им на сайта. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на продуктовото ни портфолио и потребителското преживяване на сайта.

 • Предпочитани настройки

  Тук спадат бисквитките за запазване на информация относно избор на езикова версия, местоположение и настройки на дисплея според вида на устройството, от което достъпвате уеб сайта. Целта е да не се налага отново избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство посещение на сайта.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълната му функционалност.

Добавен за сравнение

Този уебсайт използва бисквитки. Научете повече.