Цялостно изграждане на електрически инсталации и съоръжения

Можем да бъдем полезни във всеки етап от електрообзавеждането на Вашия обект

Предлагаме на Вашето внимание услугите на ТЕМПЕКС в областта на електрообзавеждане на производствени бази и сгради с обществено и жилищно предназначение.

"ТЕМПЕКС" ЕООД работи активно в областта на климатизацията от 2000 година, започвайки с доставка и монтаж на домашни климатични системи. Фирмата постепенно разширява дейността си към климатизация на жилищни и обществени сгради, магазини и производствени предприятия. От 2006 година ТЕМПЕКС разширява дейността си с изграждане на електроинсталации, автоматизация на ОВКИ техника, видеонаблюдение, газсигнализация, КИП и А с общо предназначение, съпроводено с инженеринг.

Фирмата проектира и изпълнява цялостно електрообзавеждане на обекти от различен характер. Най-честите ни клиенти са индустриални и производствени сгради, жилищни кооперации, търговски центрове, обществени и административни сгради, болници, бизнес центрове и др. Най-често в проектите ни участват изграждането на кабелни мрежи, заземителни уредби, мълниезащитни инсталации, разпределителни уредби и табла, резервни и автономни захранвания, осветителни уредби и др.

В сферата на силнотоковите инсталации работим само с най-качествените продукти от марки като Schneider Electric, Elematic, Noark, Legrand, ABB, Chint и други. Към електроизграждането спадат също и слаботокови инсталации като видеонаблюдение, газсигнализация, автоматизация на ОВКИ, контрол на достъп, периметрова охрана, оповестяване, специализирано озвучение, компютърни мрежи и други. ТЕМПЕКС разполага с екип от квалифицирани инженери, техници и специалисти, които проектират и изграждат електроинсталации по най-модерните стандарти и по всички изисквания за безопасност на ЕС.

Услугите, които ТЕМПЕКС предлага на своите клиенти са от най-високо ниво и са безкомпромисни по отношение на своето качество. Подлагаме на тестове изградените от нас инсталации и системи, за да гарантираме тяхната сигурност и надеждност.

Електроизграждане

Електроизграждане - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Електроизграждане - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Електроизграждане - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Електроизграждане - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС

"ТЕМПЕКС" ЕООД изпълнява цялостно електрообзавеждане на обекти с различно предназначение. Предлагаме качествена изработка и монтаж на електро инсталации за ниско напрежение в обществено-административни, жилищни и промишлени сгради.

Развиваме се диманично и непрекъснато усъвършенстваме, създавайки нови практики при инсталации на битови и производствени единици.

С какво можем да Ви бъдем полезни:

 • Изграждане на кабелни мрежи
 • Изграждане на заземителни уредби
 • Изграждане на мълниезащитни уредби
 • Изграждане на разпределителни уредби и табла
 • Изграждане на улично осветление
 • Изграждане на осветителни уредби
 • Инсталация на резервирани и автономни захранвания

По отношение на резервираните и автономни електрозахранвания, сме обслужвали бизнес сгради, търговски вериги, болници и индустриални предприятия.

Schneider Electric
Vimar
ABB
Legrand
Siemens
Schrack Technic

Слаботокови инсталации

Слаботокови инсталации - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Слаботокови инсталации - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Слаботокови инсталации - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Слаботокови инсталации - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС

Компютърни мрежи, видеонаблюдение, контрол на достъп, периметрова охрана, озвучаване

"ТЕМПЕКС" ЕООД изгражда компютърни мрежи, видеонаблюдение, контрол на достъп, специализирано озвучаване (на търговски обекти, ресторанти и т.н.) и оповестяване. Фирмата използва и е ориентирана към работа с качествена, високотехнологична апаратура, като цените са съобразени със спецификата на българския пазар. Можем да Ви предложим пълна гама продукти за изграждане на професионални системи за слаботокови инсталации на реномирани марки, винаги на конкурентни цени.

Видеонаблюдение

"ТЕМПЕКС" ЕООД има дългогодишен опит в разработването, проектирането и изпълнението на дигитални системи за сигурност. Предлагаме професионално изграждане на системи за видеонаблюдение и инсталиране на охранителни камери, както за дома, така и за бизнеса Ви. Наши клиенти са били големи европейски производители с клонове в страната, магазини, бизнес сгради, спортни центрове, хотели, медицински институции и др. Нашите системи за видеонаблюдение многократно са засичали извършители на криминални деяния и са помагали за залавянето им.

В сферата на видеоконтрола работим с изпитана и доказала се техника на марки като Samsung, HIKVISION, Dahua, CDVI, Honeywell и други. Провеждаме индивидуални срещи с клиентите си, за да сме сигурни, че ще получат, каквото желаят. Специалистите ни имат богат опит в сферата на компютърните мрежи, които са неотменна част от системите за сигурност.

Съществуват различни видове цифрови и аналогови камери с различно предназначение, в зависимост от обекта, на който ще се монтират. ТЕМПЕКС предлага всички видове цифрови и аналогови камери на своите клиенти:

 • Куполни
 • Вандалоустойчиви
 • Водоустойчиви
 • Камери за нощно виждане
 • С автономно захранване
 • Скрити камери
 • PTZ камери
 • IP камери
 • IR камери
 • Zoom камери
 • Мини камери

Фотоволтаични централи

Фотоволтаични централи - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Фотоволтаични централи - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Фотоволтаични централи - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Фотоволтаични централи - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС

Фотоволтаичните централи които изграждаме са както с мрежови инвертори, така и автономни инвертори работещи в островен режим. Те са в диапазона на панелната мощност от 3kW до 1MW.

Произведената електроенергия от централи с мрежови инвертори могат да бъдат за:

 • Собствени нужди
 • Собствени нужди и продажба на излишъкът
 • Продажба на цялото количество произведена електроенергия

Обектите които сме изградили са много и подобен вид решения не са само за дружества, фокусирани в производството, но и такива, които също искат да намалят сметките си за електроенергия. Много земеделските производители или собственици на земя инвестират в централи, разположени на терени, които по една или друга причина не се ползват.

Необходимите стъпки за изграждане на ФЕЦ могат да са различни при различния мащаб на проектите и мястото на изпълнение, както и да има промени с въвеждането на ново законодателство:

 • Скица - виза за проектиране на ФЕЦ (изготвя се от общината).
 • Становище от ЕРП (+становище от ЕСО) (изготвя се от ЕРП).
 • Проект:
  • Проект ФЕЦ (изготвя се от проектанти).
  • Проект трафопост - според становището (изготвя се от проектанти).
  • Проект кабелна линия СН - според становището (+ парцеларни планове, ако е в землището) (изготвя се от проектанти).
 • Съгласуване на проектите (ЕРП, ЕСО, община).
 • Предварителен договор с ЕРП (изготвя се от ЕРП).
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория (изготвя се от пожарната).
 • ОВОС (изготвя се от МОСВ и РИОСВ).
 • Оценка за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите (ОСИП) (изготвя се от строителния надзор).
 • Строително разрешение (изготвя се от общината).
 • Договор за присъединяване с ЕРП (изготвя се от ЕРП).
 • Строителство (инвеститор).
 • Въвеждане в експлоатация (изготвя се от ЕРП, ДНСК).
 • Договор за изкупуване на електричеството и отделен - за балансиране.
 • Искане за включване към съответното ЕРП.
 • Производство - клиентът издава месечни фактури за произведеното електричество към ЕРП на база на издадени от ЕРП месечни протоколи.

Huawei Solar
JA Solar
Delta Solar
Jinko Solar
Sunpower
Trina Solar

Автоматизация и контрол на климатизация, вентилация и отоплителна техника

Автоматизация и контрол на климатизация, вентилация и отоплителна техника
Автоматизация и контрол на климатизация, вентилация и отоплителна техника
Автоматизация и контрол на климатизация, вентилация и отоплителна техника
Автоматизация и контрол на климатизация, вентилация и отоплителна техника

Специализирани електрически табла за автоматизация, КИП и А.

Инсталиране на системи за автоматизация за нуждите на климатизационни и вентилационни системи. Системите се изпълняват чрез автоматизирано табло или група от табла управляващи прецизно процесите на ОВКИ техниката по определена логика с помощта на сензори и датчици.

Проектиране и създаване на системи за отчитане на изразходваната електроенергия на ОВКИ системите, както и управление през интернет и мобилен телефон.

Сензорите, които се използват при изграждане на автоматизация са:

 • Сензори за поток на въздух/вода;
 • Сензори за дебит на въздух/вода;
 • Сензори за диференциално налягане;
 • Сензори за температура;
 • Сензори за качество на въздух и CO;
 • Димо-оптични сензори;
 • Сензори и датчици за движение и присъствие;
 • Сензори за влага;

Автоматизираното управление на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации предоставя по-висок комфорт на обитателите и повишава енергийната ефективност. Често се налага комбиниране на съществуваща автоматика с добавяне на влагоизвестителни системи.

С помощта на програмируеми логически контролери (PLC), потребителят разполага с висока надеждност и функционален алгоритъм. Приложението им е в индустрията за управление на машини и технологии, както и в сградната автоматизация – в осветителни и специализирани уредби, в системи за отопление, вентилация и климатизация. Тези контролери се програмират чрез специализиран софтуер. Възможно е вече заредена програма да бъде прочетена, както и да се нанесат корекции в нея.

Програмите се пишат на специализирани езици, най-често Ladderdiagram или FBD. Също така е възможно, изградени автоматизирани системи да си параметризират и контролират дистанционно, като най-често използваните протоколи са DeviceNET, CAN, AS-interface, PROFIBUS DP, Ethernet и др. Съществуват модели, при които е предвидена връзка и комуникация чрез RS-232, USB и дори чрез GSM мрежа. По този начин се осъществява двупосочно управление и инициализация на моментни параметри.

Съществуват различни видове инструменти за автоматизация:

 • ANN - Изкуствена невронна мрежа;
 • DCS – Разпределени системи за управление;
 • HMI – Интерфейс човек - машина;
 • SCADA – Надзорен контрол и събиране на данни;
 • PLC – Програмируем логически контролер;
 • PAC – Програмируем контролер за автоматизация;
 • Контролно-измервателни уреди;
 • Контрол на движението.

Системи за сградна климатизация BMS / BAS.

ТЕМПЕКС ЕООД изгражда системи за сградна автоматизация (BMS) посредством протоколи като: Modbus, Profibus, BACnet, LonWorks, KNX.

Системите за сградна автоматизация допринасят за по-добър микро климат, енергийна ефективност и повишена сигурност. Към нея сесвързаните инсталации се управляват в зависимост от желанията на потребителя. Най-често, BMS / BAS системите управляват:

 • Осветителни инсталации;
 • Контрол на достъп;
 • Енергиен мениджмънт;
 • Оранителна и пожароизвестителна техника;
 • Сървърно оборудване;
 • Видеонаблюдение;
 • Климатизация;
 • Вентилация;

Такива системи се реализират главно в хотели, болници и бизнес центрове.

Газсигнализация и газсигнализатори

Газсигнализация и газсигнализатори
Газсигнализация и газсигнализатори
Газсигнализация и газсигнализатори
Газсигнализация и газсигнализатори

Извършваме комплексна дейност свързана с газсигнализация, газсигналиционните системи и уредби - от проектиране до монтажа, гаранцията и сервиза.

Газоанализаторите са измервателни прибори, използвани за извършване на анализ на газови смеси, с цел определяне на техния качествен и количествен състав. Намират приложение и при пожароопасни и взривоопасни помещения, а също така, могат да бъдат използвани за контрол на газовете, съдържащи се във въздуха на битови и промишлени обекти.

Предлагаме инсталиране на газсигнализационни системи за откриване и измерване нивото на даден газ, като има възможност за сигнализация и изпълнителни механизми (включване на вентилация, затваряне на вентилационни клапи, принудително спиране на взривоопастни газови и др.).

Най-често приложението на този тип сигнализации е при котелни помещения, подземни гаражи, специализирани работилници, лаборатории и акумулаторни помещения. Използват се изходни сигнали при наличие на опасни газове за пускане на аварийни и високо дебитни вентилации за намаляване на концентрацията на опасен газ до безопасна норма. Често се налага газсигнализиращат инсталация посредством крайни устройства да изключва подаване на даден тип газ или дори до изключване на централното електрозахранване на контролираната среда.

Типовете сензори според изпълнението се делят на:

 • Битови газсигнализации - инсталират се в малки обекти, като датчикът, централата и звуковата сигнализация са в един корпус. Съдържат в себе си една или група от комутиращи контакти задействане при различни условия и нива на измерваната газ.
 • Взривозащитени газсигнализации - състоят се от газсигнализационна централа, сензори, светлинни и звукови сигнализации. Те могат да бъдат от своя страна адресируеми и аналогови композиции с различен брой сензори за обособяване на различни контролирани зони.

Типовете сензори според измервания газ се делят на:

 • За експлозивни газове, летливи органични съединения и водород.
 • За токсични газове и кислород.
 • За хладилни агенти – амоняк и фреони.

Приложения и съответни сензори за газ:

 1. Административни сгради - Експлозивни и токсични
 2. Акумулаторни помещения - Н2, SO2
 3. Биологични отпадъци и сметища - Метан, H2S
 4. Водно и Топлоелектрически централи - Експлозивни, СО
 5. Водо-пречиствателни станции - Метан, H2S, Cl2, O2
 6. Добив и съхранение на въглища - Експлозивни, СО, О2
 7. Заваръчни помещения - Експлозивни и токсични
 8. Индустриални пещи - Експлозивни, СО, О2, SO2, NO2
 9. Камери за боядисване - Експлозивни
 10. Котелни помещения – Експлозивни
 11. Лаболатории - Експлозивни и токсични
 12. Парни и газови турбини - Експлозивни, H2, CO, O2
 13. Печатници - Експлозивни и токсични
 14. Ресторанти и кухненски блокове - Експлозивни
 15. Тунели и подземни гаражи - CO, NO, NO2

Електрически табла

Електрически табла
Електрически табла
Електрически табла
Електрически табла

Окомплектовка на електрически табла

Фирмата разполага с модерно оборудване и цех за изработка и окомплектовка на електрически табла и нестандартни разпределителни уредби, като се работи по готов проект или цялостно изпълнение от наша страна - от проектирането, до окомплектовката, изработката и монтажа.

Типове произвеждани табла:

Силови електрически табла

Проектиране и произвеждане на главни и силови разпределителни електрически табла за електроразпределителни уредби до 1600 А.

Електрически табла за автоматизация, КИП и А

Проектиране и производство на електрически табла за индустриална автоматизация и контрол по индивидуално задание. ТЕМПЕКС ЕООД разполага със специализиран екип за монтаж, пуск и параметризиране на системи за автоматизация. Управлението вградено в таблата е с програмируеми логически контролери (PLC) или контакторно-релейно управление.

Електрически табла с общо предназначение

Проектиране и производство на индивидуални електрически табла по поръчка или задание на клиента - главни и крайни разпределителни табла за жилищни, обществени сгради, строителни обекти.

Интегрираме в таблата:

 • Стандартизирана комутационна апаратура - контактори, релета, SSR, крайни устройства и други
 • Специализирана комутационна апаратура - защитни релета за асинхронни двигатели, контактни терморегулатори, контактни нивомери, индуктивни и капацитивни датчици, минималнонапреженови, максималнонапреженови, максималнотокови релета и други
 • Катодни отводители
 • Мрежови анализатори
 • Релейно - контакторни логики
 • Програмируеми логически контролери (PLC)
 • Инвертори и фазови регулатори
 • Индивидуални микропроцесорни контролери (MC)

Сред основните изисквания към електрическите табла в сградните електроинсталации, ние гарантиране на безопасна експлоатация без рисковете, свързани с поражение от електрически ток, възникване на пожар и други аварии. Основната функция на електрическите таблата е да осигуряват непрекъснатост на захранването с електрическа енергия и възможност за разширения, подобрения и реконструкция на съществуващите електрически инсталация.

За улеснена поддръжка, таблата се монтират с безопасен достъп, осигуряващ защита срещу директен допир на части под напрежение и са изработени с подходяща конструкция, улесняваща работата на съответния персонал. За да отговарят на тези условия, таблата трябва да са произведени в съответствие с европейските норми на стандарт БДС EN 60439-1. След окомплектовка, всяко електрическо табло задължително минава през етап на изпитания. Изпитанията биват типови и контролни.

 • Проверка на допустимите прегрявания.
 • Проверка на електрическата якост на изолацията.
 • Проверка на устойчивостта срещу късо съединение.
 • Проверка на ефективността на защитната верига.
 • Проверка на изолационните разстояния през въздуха и изолационните разстояния по повърхността на изолацията.
 • Проверка на механичното действие.
 • Проверка на степента на защита.

След като дадено електрическо табло се инсталира следват контролните изпитвания. Контролните изпитвания на таблата са предназначени да откриват отклонения от предписаните материали и технология.

 • Преглед на електрическо табло, включително преглед на монтажа и свързването на проводниците и изпитване за електрическото действие.
 • Изпитване на електрическата якост на изолацията.
 • Проверка на защитните мерки и електрическата непрекъснатост на защитната верига.

Електро инженеринг

Електро инженеринг​ - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Електро инженеринг​ - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Електро инженеринг​ - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС
Електро инженеринг​ - Електрообзавеждане от ТЕМПЕКС

Инженерингът обхваща всички етапи на изграждане на електрически уредби – от проучването, през проектирането, съгласуване на проектите с всички необходими инстанции, изграждане, въвеждане в експлоатация.

 • Проучване и проектиране в областта на комплексното електрообзавеждане на обекти, инсталации и промишлени системи
 • Проектиране на комплексно електрообзавеждане за разпределение и управление
 • Пълно проектиране ел.част на обекти и комплексна доставка на заложените в проекта уреди, апарати, аксесоари и окомплектовка

Фирмена политика в областта на електрообзавеждането и електроизграждането:

 • Предлагане на гъвкави решения според нуждите на клиента
 • Доставка и контрол качеството на влаганите материали
 • Подържа дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори
 • ТЕМПЕКС ЕООД споделя своя опит и не щади средства и усилия в развитието си, като предлага и използва най-новите техники и технологии в областта.
 • Стремеж към екологично и устойчиво развитие в бизнеса
 • Предлагане на решения за енергиен мениджмънт
 • Осигуряване на условия на труд в съответствие с най-съвременните изисквания.
Добавен за сравнение

Този уебсайт използва бисквитки. Научете повече.