• Сервизен мениджър: Илияна Христова
 • Телефон: 0888 457 688
 • E-mail: aircon.service@tempexbg.com

*важи само за дилъри на ТЕМПЕКС

СЕРВИЗЕН ТЕЛЕФОН: 032 390 102

"ТЕМПЕКС" ЕООД разполага с голяма сервизна база и предлага сервиз на битови, промишлени климатици, VRF, VRV и DVM системи, термопомпи и др. Всички сервизни техници разполагат със съответстващи на дейността им дипломи и сертификати. Сервизният ни екип е оценен високо от Panasonic, Fujitsu General Ltd, Samsung, Midea и др. Всички използвани части при сервизирането на климатиците и климатичните системи са оригинални. Избирайки сервиза на "ТЕМПЕКС" ЕООД, вие избирате коректно обслужване, ремонт и дълъг експлоатационен живот на вашия климатик, термопомпа или слънчев колектор.

Гаранционни условия:

 1. Гаранцията важи при условие, че монтажът е извършен от оторизирана монтажна база, която поема гаранцията за поддържане;
 2. Ремонтът се извършва от оторизирани лица в дома/офиса/обекта на клиента или в сервиза;
 3. Гаранционната поддръжка е безплатна в следствие на фабричен дефект;
 4. Безплатният гаранционен сервиз се отказва при следните случаи:
  • Подправени, непълни или неточни данни;
  • Неизпратени отрязъци от гаранционна карта;
  • Не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията за употреба, или когато уредът не се е използвал по предназначение;
  • Правен опит за отстраняване на дефекта от неоторизиран сервиз;
  • При сътресения, удари, претоварване и следствие от небрежно отношение и транспорт;
  • При повреди вследствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии, токови удари и при захранващо напрежение различно от работното на уреда;
  • Мощността на уреда не отговаря на нуждите на помещението (при констатирани нарушения в монтажа и определянето на необходимата мощност, сервизната база носи материална отговорност по отстраняване на дефекта по време на гаранционния срок);
  • На клиента, по негово желание, е монтиран климатик с мощност по-малка от необходимата;
 5. На гаранционно обслужване не подлежат дистанционното управление, пластмасовите части като лицевия панел, вентилаторни перки и др;
 6. Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по т.6 и т.7 се заплащат от клиента по тарифа на сервиза.
 7. Гаранционното обслужване не касае транспортните разходи, които се заплащат от страна на клиента, отделно, по тарифа на сервиза;
 8. Не е предмет на гаранционно обслужване непълноценната работа на климатичната система в режим “Отопление” при ниски температури и висока влажност;
 9. Гаранционният срок на изделието започва да тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца след датата на неговата продажба;
 10. След извършване на техническа профилактика изисквайте попълване на съответния талон от техническите лица;
 11. Услугите МОНТАЖ и ДЕМОНТАЖ на климатичната система се заплащат от клиента и не подлежат на връщане при рекламация (връщане на климатичната система);
 12. Рекламацията се предявява устно или писмено;
 13. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП;
 14. Териториален обхват на търговската гаранция - Република България.
Добавен за сравнение

Този уебсайт използва бисквитки. Научете повече.