Представяне

Обект:

Производство на авточасти Хроновски, гр. Смолян

Описание на инсталацията:

За осигуряване на топлинната енергия на основното производство и складовете са инсталирани системи Samsung DVM на директно изпарение с вътрешни тела Samsung DVM S Hydro Unit HT с двустъпален режим на работа осигуряващи топла вода до 80 градуса. Топлинната енергия произведена от термопомпените системи се разпределя към два основни консуматора, а именно топлообменника на климатичната камера за производството и отоплението на складовите зони с топловъздушни апарати.

Тези параметри в производството се поддържа посредством климатична вентилационна камера с частична рециркулация. Нейният дебит е за 43000m3/h и е снабдена с Plug инверторни вентилатори, отоплителни и охладителни секции, като основните параметри са синхронизирани с капацитета на работа на производствената линия. Поддържането на нивата на влажност в производственото помещение се осигурява с електрически пароовлажнители, като пароовлажнителни инжектори са монтирани в нагнетателната част на камерата.

Студопроизводството се осигурява от въздушноохлаждаеми водоохлаждащи агрегати Samsung.
Монтирана е и инсталация за сгъстен въздух и азот.

Климатичната камера е монтирана в обособено техническо помещение, което граничи с производствената зона

Използвани марки: Samsung

Добавен за сравнение

Този уебсайт използва бисквитки. Научете повече.