Гаранция и сервиз

Контакти на Сервиз Климатици и Термопомпи ТЕМПЕКС

 • Сервизен мениджър - Йордан Георгиев
 • тел.: 032 390 102, GSM: 0886 661 821
 • e-mail: yordan.georgiev@tempexbg.com
 • Сервизен мениджър - Илияна Христова
 • тел.: 032 390 102, GSM: 0888 457 688
 • e-mail: ipetrova@tempexbg.com

ТЕМПЕКС ЕООД разполага с голяма сервизна база и предлага сервиз на битови, промишлени климатици, VRF, VRV и DVM системи, термопомпи и др. Всички сервизни техници разполагат със съответстващи на дейността им дипломи и сертификати. Сервизният ни екип е оценен високо от Panasonic, Fujitsu General Ltd, Samsung и др. Всички използвани части при сервизирането на климатиците и климатичните системи са оригинални. Избирайки сервиза на ТЕМПЕКС, вие избирате коректно обслужване, ремонт и дълъг експлоатационен живот на вашия климатик, термопомпа или слънчев колектор.

Гаранционни условия :

 1. Гаранцията важи при условие, че монтажът е извършен от оторизирана монтажна база, която поема гаранцията за поддържане. Оторизираните монтажни бази може да намерите на сайта или на издадената гаранционна карта;
 2. Ремонтът се извършва от оторизирани лица в дома/офиса/обекта на клиента или в сервиза;
 3. Гаранционният срок* е 36 месеца за климатични системи FUJI ELECTRIC, 24 месеца за TREO, 36 месеца за климатици Midea и 24 месеца на климатика и 5 години на компресора за климатични системи Panasonic и Samsung - за всички останали продукти е според отбелязаното на гаранционната карта;
 4. Гаранционното поддържане е безплатно, ако е вследствие на фабричен дефект;
 5. Пълният гаранционен срок се постига при ежегодно извършена профилактика на климатичната инсталация, която се заплаща от клиента. Клиентът сам е длъжен да се свърже с монтажен център за извършване на ежегодната профилактика. В противен случай гаранционният срок е 24 месеца.
 6. Безплатният гаранционен сервиз се отказва при следните случаи:
  1. Подправени, непълни или неточни данни;
  2. Неизпратени отрязъци от гаранционна карта;
  3. Не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията за употреба, или когато уредът не се е използвал по предназначение;
  4. Правен опит за отстраняване на дефекта от неоторизиран сервиз;
  5. При сътресения, удари, претоварване и следствие от небрежно отношение и транспорт;
  6. При повреди вследствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии, токови удари и при захранващо напрежение различно от работното на уреда;
  7. Мощността на уреда не отговаря на нуждите на помещението (при констатирани нарушения в монтажа и определянето на необходимата мощност, сервизната база носи материална отговорност по отстраняване на дефекта по време на гаранционния срок);
  8. На клиента, по негово желание, е монтиран климатик с мощност по-малка от необходимата;
 7. На гаранционно обслужване не подлежат дистанционното управление, пластмасовите части като лицевия панел, вентилаторни перки и др;
 8. Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по т.6 и т.7 се заплащат от клиента по тарифа на сервиза.
 9. Гаранционното обслужване не касае транспортните разходи, които се заплащат от страна на клиента, отделно, по тарифа на сервиза;
 10. Не е предмет на гаранционно обслужване непълноценната работа на климатизатора в режим “Отопление” при ниски температури и висока влажност;
 11. Гаранционният срок на изделието започва да тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца след датата на неговата продажба;
 12. След извършване на техническа профилактика изисквайте попълване на съответния талон от техническите лица;
 13. Услугите МОНТАЖ и ДЕМОНТАЖ на климатичната система се заплащат от клиента и не подлежат на връщане при рекламация (връщане на климатичната система).
 14. Рекламацията се предявява устно или писмено.
 15. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП;
 16. Териториален обхват на търговската гаранция - република България

 

* Гаранционните условия за климатичните системи важат при направена редовна годишна профилактика!

Вход за дилъри и регистрация на гаранционни карти

За достъп до сервизни описания или монтажни инструкции на климатици, термопомпи, слънчеви колектори и т.н., се свържете с нашия сервизен отдел - тел.: 032/ 390 102.

E-mail
Парола