Общи условия

Сайтът tempex.bg е част от ТЕМПЕКС ЕООД и е с информационна насоченост като запознава потребителите с продуктите и услугите, които извършва фирмата.

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат начина и условията за употреба на електронния сайт tempex.bg, който е собственост на ТЕМПЕКС ЕООД. С посещаването на сайта и неговото разглеждане, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите "Общи условия". Условията са задължителни за всички потребители посещаващи сайта.

1. Общи положения.


Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите "Общи условия" за ползване. Всеки потребител получава правото да разглежда всички материали, публикувани в този уеб сайт, само за лична употреба и с нетърговска цел, като се спазват всички авторски права.

2. Информация за публикуваните стоки.


Всички стоки публикувани на сайта са посочени с цена в български лев и ДДС, като цените са базови и ориентировъчни. Уеб сайтът не е електронен магазин и указаните цени е възможно да не са актуални спрямо обявените в магазинната мрежа на фирмата. ТЕМПЕКС ЕООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна. ТЕМПЕКС ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите и не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с нас на посочените в сайта телефони.

3. Информация за публикуваните информационни материали.


Всички материали публикувани на сайта tempex.bg попадат под защита на закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от сайта с каквато и да е било обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. При желание на трета страна да публикува част от информационните материали в специализирани нетърговски сайтове за климатична техника е задължително това да става след изрично разрешение от наша страна