Въздушни завеси

Вертикални въздушни завеси с нагревател

Въздушните завеси могат да се срещнат почти във всеки търговски обект, независимо дали е малък или голям. Въздушната завеса се монтира над вратата, с цел да се предотвратят топлинните загуби при климатизацията на помещенията, когато вратата се отваря. Най-разпространените въздушни завеси са вертикалните с насочен надолу въздушен поток. Въздушните завеси могат също да предпазват от навлизането на насекоми в помещението, навлизането на студен/топъл въздух отвън, също така и от мръсотия, която се пренася с вятъра. Въздушната завеса трябва да е достатъчно мощна, за да може въздушния й поток да достига пода.

Въздушната завеса се използва, когато се търсят икономии на енергия. Уредът трябва да покрива цялата ширина на вратата, както и да е достатъчно мощен, за да създаде въздушна бариера, която достига до пода. За да се намалят разходите за енергия драстично, въздушните завеси имат превключвател, който включва и изключва уреда, когато вратата, над която е монтиран е съответно отворена или затворена. Понякога се налага въздушната завеса да затопля въздуха, който излиза от нея, за да постигне по-голям комфорт. Затоплянето се получава чрез нагревател, който е вграден в тялото на уреда и може да бъде спиран и пускан чрез дистанционно управление или превключвател от самата завеса.

Предлаганите от нас въздушни завеси са с нагреватели (които могат да се пускат и спират), с различни мощности, с пластмасов и метален корпус, с и без дистанционно управление и т.н. Моделите, които можете да намерите при нас са предназначение за комерсиални обекти - магазини, търговски центрове и др. С помощта на рекуператори и добре проектирана вентилационна система, въздушната завеса може да постигне страхотни икономии.

Марки