Вентилация от TEMPEX

Вентилацията е важна част от сградната климатизация, защото циркулира въздуха в помещенията, като доставя свеж въздух отвън. Към вече създадена венилация могат да се добавят канални климатици и рекуператори, като те използват вече създадените вентилационни канали за да отопляват или да регенерират топлинната енергия за по-големи икономии. TEMPEX предлага на своите клиенти цялостно проектиране и изграждане на вентилация по европейски стандарт и с гарантирано качество. Доверете се на нас за вентилирането на вашия ресторант, дом или офис!

Продуктови групи