Проектиране и изграждане ОВКИ

Проектиране, доставка и изграждане на ОВКИ и вентилационни системи. Фирмата има богат опит в областта и сътрудничи с водещи европейски и световни производители, катопредлагаме и използваме в своите проекти системи и оборудване от най-високо качество. Дейностите, които предлагаме са консултантски проучвания, проектиране на ОВКИ, реинженеринг, консултации и контрол при изграждане на ОВКИ, изготвяне и остойностяване на проекти.
Продуктите, които предлагаме са в постоянните ни складови наличности или доставяме в най-кратки срокове.

Марки