Чилъри TREO

Модулни чилърни системи TREO

Предлаганите от нас чилърните системи на TREO са модулни. Те могат да се свързват в различни комбинации, като по този начин се постигат гъвкави конфигурации от мощности. Също така, към вече изградена система могат да се добавят и нови външни тела, с цел да се увеличи изходящата й мощност. Чилърите TREO са често предпочитан вариант за сградна климатизация, поради надеждната им и стабилна работа при ниски външни температури, висока ефективност на базата на разумна консумация и интелигентните елекктрически и механични защити на агрегатите.

Чилърна система TREO WC-HS35ML
TREO WC-HS35ML

Модел: TREO WC-HS35ML (трифазен)

Охлаждане: 35.0 kW

Отопление: 37.0 kW

EER: 3.04

COP: 3.27

032/ 390 100
Чилърна система TREO WC-HS65ML
TREO WC-HS65ML

Модел: TREO WC-HS65ML (трифазен)

Охлаждане: 65.0 kW

Отопление: 69.0 kW

EER: 3.19

COP: 3.21

032/390 100
Чилърна система TREO WC-HS80ML
TREO WC-HS80ML

Модел: TREO WC-HS80ML (трифазен)

Охлаждане: 80.0 kW

Отопление: 85.0 kW

EER: 3.10

COP: 3.21

032/390 100
Чилърна система TREO WC-HS130ML
TREO WC-HS130ML

Модел: TREO WC-HS130ML (трифазен)

Охлаждане: 130.0 kW

Отопление: 138.0 kW

EER: 3.07

COP: 3.21

032/390 100