Чилърни системи

Чилър и чилърни системи

Чилърите са термопомпени системи тип въздух-вода предназначени за промишлени обекти с цел сградна и централна климатизация. Чилърът представлява външно тяло с големи размери и капацитет (като тези за VRF) с фреонова система, която затопля или охлажда преминаващата през нея вода. Затоплената или охладената вода постъпва през тръби до свързаните в сградата вътрешни тела. Предлаганите от нас чилърни термопомпени системи са с конвенционално или с инверторно управление, което осигуряват гъвкавост при експлоатация, максимална ефективност и изходяща мощ при минимална консумация на електроенергия. Основното приложение на чилърните инсталации е при централна климатизация и отопление на сгради. Предлаганите от нас чилъри са модулни, т.е., ако е необходима по-голяма изходяща мощност, към вече изградената система се добавят още външни тела.

Марки