Централна климатизация

Промишлени VRF, VRV и DVM системи за централна климатизация

Този тип системи имат множество предимства при климатизация на сгради спрямо чилърните системи или многобройтите мулти-сплит / сплит климатични инсталации. Основни предимства са:

  1. Минимални загуби на топлоенергия при пренос от външното към вътрешното тяло (в сравнение с чилъра);
  2. Възможност за работа в режим на отопление и охлаждане едновременно (важи само за трътръбни системи);
  3. Значително по-малко тръби - VRF климатичните системи са дву или три тръбни;
  4. Всички VRF, VRV и DVM системи за централна климатизация предлагани от нас са инверторни и гарантират висока изходяща мощност с консумация дори по-ниска от тази на обикновенния битов климатик;
  5. VRF, VRV и DVM системите постигат значително по-дълъг тръбен път в сравнение с чилъра или сплит/мулти сплит климатичните системи;
  6. Разнообразни дистанционни управления както и управление през компютър / интернет, включително и възможност за свързване със системи за сградна автоматизация използващи BACNet, LonWorks, BMS и т.н;

Марки