Проектиране и изграждане ОВКИ от TEMPEX

Проектиране и изграждане на ОВКИ и вентилационни системи. Темпекс има богат опит в областта и е проектирала и изградила системи на различни обекти в страната. Благодарение на натрупания опит и ползотворното сътрудничество с водещи европейски и световни производители, предлагаме широка гама вентилационно и климатично оборудване с високо качество.

Инженерингови дейности при системи за ОВКИ :

  • Консултантски и предпроектни проучвания на предстоящи за изграждане или в процес на изграждане ОВКИ;
  • Проектиране на ОВКИ за новоизграждащи се обекти, както за жилищно, така и обществено и промишлено предназначение;
  • Препроектиране /реинженеринг/ на ОВКИ за промяна на предназначението и ремонта на съществуващи обекти за обществено и промишлено предназначение;
  • Заснемане и топлотехническа оценка
  • Заснемане и топлотехническа оценка на обекти съобразно изискванията на ЕС;
  • Консултации и контрол на системи при изграждане за ОВКИ;
  • Изготвяне и остойностяване на инвестиционни проекти за ОВКИ;
  • Технико-икономически анализи и оценки на инвестиционни проекти за ОВКИ;

Доставка на елементи на системи за ОВКИ

Продуктите, които предлагаме, постоянните складови наличности и изградената дистрибуторска мрежа в страната създават добри условия за бързи и качествени доставки. Доставка на елементи за ОВКИ по приложени Спецификация и Количествена сметка, съобразно изискванията на ЕС (сертификат и декларация за съответствие – ЕС)

Монтажни дейности и обслужване

Монтажни дейности при изграждане на системи за ОВКИ - Прецизно и качествено изграждане на системи за ОВКИ за жилищно, обществено и промишлено предназначение /съобразно зададените проекти и срокове/ Обслужване на системи за ОВКИ - Гаранционен и след гаранционен сервиз и обслужване на машини и съоръжения на системи за ОВКИ