Електро инженеринг

Инженерингът обхваща всички етапи на изграждане на електрически уредби – от проучването, през проектирането, съгласуване на проектите с всички необходими инстанции, изграждане, въвеждане в експлоатация.

  • Проучване и проектиране в областта на комплексното електрообзавеждане на обекти, инсталации и промишлени системи
  • Проектиране на комплексно електрообзавеждане за разпределение и управление
  • Пълно проектиране ел.част на обекти и комплексна доставка на заложените в проекта уреди, апарати, аксесоари и окомплектовка

Фирмена политика в областта на електрообзавеждането и електроизграждането:

  • Предлагане на гъвкави решения според нуждите на клиента
  • Доставка и контрол качеството на влаганите материали
  • Подържа дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори
  • ТЕМПЕКС ЕООД споделя своя опит и не щади средства и усилия в развитието си, като предлага и използва най-новите техники и технологии в областта.
  • Стремеж към екологично и устойчиво развитие в бизнеса
  • Предлагане на решения за енергиен мениджмънт
  • Осигуряване на условия на труд в съответствие с най-съвременните изисквания.

 

Електро инженеринг