Автоматизация и контрол на климатизация, вентилация и отоплителна техника

Автоматизация на ОВКИ - табла  Автоматизация на ОВКИ - контролери  Автоматизация на ОВКИ - сензори 

Специализирани електрически табла за автоматизация, КИП и А.

Инсталиране на системи за автоматизация за нуждите на климатизационни и вентилационни системи. Системите се изпълняват чрез автоматизирано табло или група от табла управляващи прецизно процесите на ОВКИ техниката по определена логика с помощта на сензори и датчици.

Проектиране и създаване на системи за отчитане на изразходваната електроенергия на ОВКИ системите, както и управление през интернет и мобилен телефон.

Сензорите, които се използват при изграждане на автоматизация са:

 • Сензори за поток на въздух/вода;
 • Сензори за дебит на въздух/вода;
 • Сензори за диференциално налягане;
 • Сензори за температура;
 • Сензори за качество на въздух и CO;
 • Димо-оптични сензори;
 • Сензори и датчици за движение и присъствие;
 • Сензори за влага;

Автоматизираното управление на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации предоставя по-висок комфорт на обитателите и повишава енергийната ефективност. Често се налага комбиниране на съществуваща автоматика с добавяне на влагоизвестителни системи.

С помощта на програмируеми логически контролери (PLC), потребителят разполага с висока надеждност и функционален алгоритъм. Приложението им е в индустрията за управление на машини и технологии, както и в сградната автоматизация – в осветителни и специализирани уредби, в системи за отопление, вентилация и климатизация. Тези контролери се програмират чрез специализиран софтуер. Възможно е вече заредена програма да бъде прочетена, както и да се нанесат корекции в нея.

Програмите се пишат на специализирани езици, най-често Ladderdiagram или FBD. Също така е възможно, изградени автоматизирани системи да си параметризират и контролират дистанционно, като най-често използваните протоколи са DeviceNET, CAN, AS-interface, PROFIBUS DP, Ethernet и др. Съществуват модели, при които е предвидена връзка и комуникация чрез RS-232, USB и дори чрез GSM мрежа. По този начин се осъществява двупосочно управление и инициализация на моментни параметри.

Съществуват различни видове инструменти за автоматизация:

 • ANN - Изкуствена невронна мрежа;
 • DCS – Разпределени системи за управление;
 • HMI – Интерфейс човек - машина;
 • SCADA – Надзорен контрол и събиране на данни;
 • PLC – Програмируем логически контролер;
 • PAC – Програмируем контролер за автоматизация;
 • Контролно-измервателни уреди;
 • Контрол на движението;

Системи за сградна климатизация BMS / BAS.

ТЕМПЕКС ЕООД изгражда системи за сградна автоматизация (BMS) посредством протоколи като: Modbus, Profibus, BACnet, LonWorks, KNX.

Системите за сградна автоматизация допринасят за по-добър микро климат, енергийна ефективност и повишена сигурност. Към нея сесвързаните инсталации се управляват в зависимост от желанията на потребителя. Най-често, BMS / BAS системите управляват:

 • Осветителни инсталации;
 • Контрол на достъп;
 • Енергиен мениджмънт;
 • Оранителна и пожароизвестителна техника;
 • Сървърно оборудване;
 • Видеонаблюдение;
 • Климатизация;
 • Вентилация;

Такива системи се реализират главно в хотели, болници и бизнес центрове.

Unitronics Regin  Delta HoneyWell Carel